ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH: UBND HUYỆN NAM ĐÀN
ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH: KHỐI BẮC THUNG, THỊ TRẤN NAM ĐÀN, HUYỆN NAM ĐÀN

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 ĐÔ THỊ BẮC THUNG HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

Nam Đàn, tháng 9/2022