ĐƠN VỊ LẬP THÔNG TIN: UBND HUYỆN NAM ĐÀN
ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN


Nam Đàn, tháng 9/2022