ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH: SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH: XÃ KIM LIÊN, XÃ NAM GIANG, HUYỆN NAM ĐÀN

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 BẢO TỒN TÔN TẠO KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT KIM LIÊNNam Đàn, tháng 9/2022