DANH MỤC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

TƯƠNG HÀ CHUNG
BÁNH NHÃN CHUYÊN QUÂN
BÁNH NHÃN MINH CHÂU
CHANH THIÊN NHẪN
DẦU LẠC TRUNG PHÚC CƯỜNG
GIÒ ME A XIẺNG
SEN QUÊ BÁC
GIÒ ME CHÂU HƯỜNG
GIÒ ME LÂM NGỌC
GIÒ ME MINH HIỀN
GIÒ ME ĐỨC TUẤN
MẬT ONG NAM THANH
MIẾN, BÁNH ĐA QUY CHÍNH
NEM CHUA NAM CÁT
TƯƠNG SA NAM HƯƠNG DƯƠNG
BÁCH HOÁ LÝ ANH, NAM XUÂN
Nam Đàn, tháng 05/2023