ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÀN
ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH: THỊ TRẤN NAM ĐÀN, CÁC XÃ: XUÂN HOÀ, THƯỢNG TÂN LỘC, HUYỆN NAM ĐÀN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN NAM ĐÀN, HUYỆN NAM ĐÀN ĐẾN NĂM 2035Nam Đàn, tháng 12/2022